Informare beneficiari de asistență socială

REZULTAT – Anunt solicitanti subventii in baza Legii nr. 34_1998

ANUNȚ Cerere solicitare subvenție în baza Legii nr. 34_1998 Anexa A la Cerere solicitare subvenție în baza Legii nr. 34_1998 Anexa B la Cerere solicitare subvenție în baza Legii nr. 34_1998 Lista Asociatii/Fundatii/Culte religioase care au depus cerere de subventie Lege nr. 34_1998 Rezultatul verificarii cererilor de solicitare subventii L 34 pt 2024 ANUNȚ Cerere […]

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI SEZONUL RECE 2023-2024

Începând cu luna octombrie, poate fi solicitat ajutorul de încălzire pentru sezonul 2023-2024, beneficiu acordat pentru perioada noiembrie 2023-martie 2024, în baza Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, precum și a H.G. nr. 1073/2021 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acesteia, pentru a veni în sprijinul […]

COMUNICAT DE PRESĂ Privind drepturile persoanelor cu dizabiltăți, care vor fi plătite mai devreme în luna august 2023

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin intermediul agențiilor teritoriale, anunță că plata drepturilor persoanelor cu dizabilități se va face mai devreme în luna august, astfel încăt toți beneficarii acestui drept să nu fie afectați de zilele libere din  perioada 12-15 august. Drepturile persoanelor cu dizabilități ce vor fi plătite sunt : Drepturile acordate […]

Anunţ privind înregistrarea şi evaluarea solicitărilor de finanţare pentru centrele de zi și rezidențiale finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, 10 mai 2023

Anunţ privind înregistrarea şi evaluarea solicitărilor de finanţare pentru centrele de zi și rezidențiale finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, 10 mai 2023

In atenția solicitanților de subvenții de la bugetul de stat în baza Legii nr.34/1998 pentru anul 2023

ANUNȚ în atenția solicitanților de subvenții de la bugetul de stat în baza Legii nr.34/1998 pentru anul 2023 În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, respectiv HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi […]

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale organizează o selecție publică de proiecte pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale organizează, în baza Metodologiei de evaluare și selecție a proiectelor în cadrul programelor de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.435/2022, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 799 din 13 mai 2022, o selecție publică de proiecte pentru atribuirea contractelor […]