Care este data plații beneficiilor de asistență socială?

Raspuns: Data plații dreptului indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor este in perioada 08-27 ale fiecărei luni.
Temei legal: