Care este motivul încetării plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului?

Răspuns: Dreptul la indemnizație încetează când copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap sau a avut loc decesul copilului.
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare