Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asistență socială ?

Transferul unui dosar de plasament are legatură cu stabilirea domiciliului în alt județ a reprezentantului legal. Transferul se face la cerere și cuprinde o copie a dosarului existent după care s-au achitat drepturile.