Care sunt motivele pentru care se constituie debite ?

Motivul pentru care se constituie debite este cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau la veniturile realizate de membrii acestuia, titularul avand obligatia sa comunice in termen de 15 zile in scris primarului modificarile intervenite.Un alt motiv il costituie controlul efectuat de catre inspectia sociala sau al Curtii de Conturi, prin care s-au constatat date eronate cu privire la componenta familiei sau a veniturilor beneficiarilor.

Legea nr.277/2010