Unde se depun actele necesare acordării unui beneficiu de asistență socială ?

Documentele necesare acordării dreptului la ajutorul social se depun la primăria de domiciliu.

Legea nr. 416/2001