PRIMELE PLĂȚI PENTRU BENEFICIARII VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE

6778 – este numărul de beneficiari de venit minim de incluziune (familii și persoane singure),  înregistrați în ianuarie 2024 în baza de date a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Arges.

 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și AJPIS Arges, a început plata pentru beneficiarii de Venit Minim de Incluziune (VMI) care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024.

 

Suma totală plătită de către AJPIS Arges celor 6778 de beneficiari în această lună este de 4.132.382 de lei.

 

Calendarul plăților pentru beneficiarii înregistrați până acum (familii și persoane singure) este următorul:

– pe 20 februarie se alimentează conturile pentru cei care au optat pentru încasarea VMI pe card;

– în ultima decadă a lunii (între 22 februarie și ultima zi a lunii) se asigură plata prin mandat poștal, conform convenției încheiate cu Poșta Română.

 

Venitul Minim de Incluziune (VMI) reprezintă un program unic de asistență socială, creat pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacolele financiare pe care le întâmpină și să-și îmbunătățească viața. Acesta este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente: ajutor de incluziune și, respectiv, sprijin pentru familiile cu copii.

 

VMI înlocuiește prestațiile anterioare, respectiv, venitul minim garantat (VMG) și alocația pentru susținerea familiei (ASF). Măsurile adoptate prin această lege fac parte din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), capitolul 13 ”Reforme sociale” jalonul 384, având scopul de a reduce sărăcia în rândul persoanelor vulnerabile, totodată diminuând sarcinile administrative pentru administrația locală și beneficiari.